Игри

Информация за страница Любимец

Сред обществените институции в град Любимец особено се откроява читалището Братолюбие. То е основано през 1884 г. и носи това име до 1953 г., когато е преименувано на Септември. Тримата учители Александър Вапцаров, Господин Карагьозов и Петър Митев със съдействието на любознателните селяни Добри Станев, Вангелаки Бояджиев, Христаки Бояджиев и Георги Старидарев поставят началото на читалищното дело в града. Първите културни прояви на новооснованото читалище се осъществяват в малката по размери стаичка на училището в църковния двор. Тук са изнесени и първите пиеси. В стаята се организират още неделни сказки, които се изнасят от учителите Александър Вапцаров и Петър Митев. Едновременно с това се учредява и читалищната библиотека, като за помещение е избрана пак една от стаите на училището в двора на църквата. Библиотечното обслужване се извършва на обществени начала. В стаите на училището се организират и вечеринки, по време на които библиотекарят раздава голям брой книги за прочит. Всичко това спомага за ограмотяване на местното население и до обогатяване на неговата култура.

    Когато през Междусъюзническата война град Любимец е опожарен, училището е изгорено и така заедно с него изгаря и библиотечното имущество на читалището. През 1914 г. читалището отново стартира своята дейност, като са закупени и нови книги. По време на Първата световна война обаче то преустановява работата си. След края на войната дейността на читалището е подновена за пореден път. От декември 1923 г. се отваря библиотека, като преди това започва инициатива за набавяне на средства, които да се изразходват за закупуването на книги. На първо време те се държат на съхранение в наетото помещение, а след това в една от стаите на новото читалище, което носи името на видния възрожденец Захари Стоянов. От 1929 г. пък книгите се държат в сградата на Кафозови, намираща се на улица Цар Освободител. През 1927 г. в читалището вече има забележителните 1207 тома литература, а 10 години по-късно нейният брой достига 2185 тома. Театралната дейност е много важен аспект от цялостната дейност на читалището. Тя започва още от неговото основаване, в стаята на училището в църковния двор. През 1934 г. е окончателно завършена читалищната сграда до градския народен съвет. Това се посреща с радост от местното население, като там вече има театрален салон с 380 места и сцена с по-големи възможности за сценични приспособления.

    Родом от град Любимец са някои известни личности, изявявали се в различни области и по този начин несъмнено допринесли за популяризирането на града. Математикът и музикант Атанас Врабчев и цигуларят Димо Димов, роден през 1938 г., са родени в прочутия със своите дини град. От там е и бележитият български актьор Стойчо Мазгалов, който е директор и художествен ръководител на театър Сълза и смях в периода между 1969 и 1983 г. От града на дините са още актьорът Венцислав Кисьов, който се прочува  с ролята на Маркс във филма Младостта на Маркс, както и политическият деец Щерьо Атанасов. Освен това той е и военен, помощник – командир на Първа армия. Сегашният министър на Земеделието и горите Димитър Греков е роден в този град, а в периода между 2007 и 2013 г. е ректор на Аграрния университет.

 

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker